آخرین کاتالوگ آریاچرم

جهت دریافت آخرین کاتلوگ ما، می توانید از لینک پایین استفاده کنید

همین حالا آخرین کاتالوگ آریاچرم را دریافت کنید

نمایشگاه ها و سمینارهای آریاچرم در سال ۹۶

عکسهای آخرین نمایشگاه ها و سمینارهای آریا چرم را از اینجا دنبال کنید

مشتری کیست؟

مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد. مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت‌های سازمان است. مشتری یک فرد خارجی در سازمان محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان است. مشتری یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات سازمان است.

هدف ما!

از نظر پورتر ماهیت رقابت در یک صنعت بستگی به پنج عامل اساسی رقابتی دارد که عبارتند از:رقبای صنعت (رقابت در بین شرکتهای موجود)،رقبای بالقوه(تهدید رقبای تازه وارد)،قدرت چانه زنی تآمین کنندگان،قدرت چانه زنی خریداران و محصولات جایگزین.

  1. تلاش در راستای افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به خودکفایی کامل در واحد تولید
  2. گسترش شعبات متعدد در شهرهای کشورعزیزمان ایران، به منظور ایجاد ارتباط مناسب با مشتری و در جهت برآوردن نیازهای مشتریان و پاسخگویی فراگیر در کوتاهترین زمان
  3. توسعه بازار و ایجاد مزیت رقابتی در جهت حضور درخشان و افتخارآمیز در بازارهای جهانی
  4. داشتن حس مسئولیت و تعهد به بهبود مستمر و ارتقاء عملکرد و کیفیت ارائه خدمات
  5. تعهد به ایجاد محیط کار سالم و مناسب برای پرسنل و اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی ها جهت ایجاد انگیزش ، رشد و افزایش روزافزون دانش فنی منابع انسانی در تمام واحدهای ستادی چرم.

800000+مشتریان
10+افتخارات
5000+مشتریان سازمانی
380محصولات

تقدیرنامه ها

افتخار ما تولید محصول مرغوب و خدمات به شما مشتریان است

برخی از مشتریان خوشحال ما

مشتریان ما اعتماد آوران ما هستند