لوح تقدیر

لوح تقدیر

لوح تقدیر،هدایای تبلیغاتی،چرم جهت توسعه و ثبت مهارتهای فردی مدیران و کارفرمایان با مدرک معتبر و اعطای لوح تقدیر پس از اعتبار سنجی و امتیاز دهی و بررسی میزان انطباق مستندات ارائه شده ی شما با لوح تقدیر درخواستی ، اقدام به اعطای لوح تقدیر مورد نظر به شما می نماید.

نمایش یک نتیجه